ACC nieuwe accountantstitel blijkt 1 april grap

Het bericht 'NBA dient voorstel in voor één nieuwe accountantstitel', dat vrijdag verscheen op Accountant.nl, heeft de nodige reacties opgeleverd. Het ging echter om een 1 april-grap van de redactie.

Accountant.nl meldde in het bericht dat de NBA een voorstel wilde indienen om beide bestaande titels RA en AA te vervangen door één nieuwe afkorting 'ACC'. Diverse lezers doorzagen al snel de verwijzing naar "aanstaande maandag" in het bericht, maar een aantal leden en relaties trapten er toch in, net als enkele gerespecteerde vakmedia.

Zowel op de site als op Twitter en LinkedIn ontstond enige discussie over het bericht. Sommige lezers gaven aan niets gemerkt te hebben van een onderzoek onder een "representatieve groep" leden over een nieuwe titelaanduiding. "Ik neem dat dit besluit via een ledenvergadering gaat lopen?", vroeg een lezer zich af.

Velen voelden echter wel aan dat het een 1 april-grap moest zijn: "In de verslagen van de bestuursvergaderingen op de site van de NBA is er in ieder geval niets over te vinden." Gelukkig konden diverse reageerders de grap wel waarderen: "Af en toe een luchtig intermezzo, daar knapt een mens van op." En ook: "Mooie stunt! Hou er van."

Gerelateerde artikelen