ABAB Accountants en Adviseurs en BAJK starten netwerkgroep jonge agrarisch ondernemers

ABAB Accountants en Adviseurs en het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) starten dit jaar met een netwerkgroep voor jonge agrarische ondernemers. Deze netwerkgroep komt tweemaandelijks bij elkaar voor inhoudelijke bijeenkomsten met een wisselend thema.

Doel is om deze groep klaar te stomen voor het ondernemerschap. Daarbij zijn operationele vaardigheden, tactisch inzicht en het vermogen om strategische beslissingen te nemen belangrijk.

De kleinschalige netwerkgroep gaat bestaan uit ondernemers uit verschillende agrarische sectoren. Uitgenodigde BAJK-leden, in een leeftijd van 25 tot 35 jaar en die minimaal zes jaar voor een bedrijfsovername staan, kunnen zich met een korte motivatie aanmelden voor dit initiatief. In februari 2016 vindt er een selectie plaats. De eerste bijeenkomst staat in maart 2016 gepland. Vanaf dan zal er om de maand een bijeenkomst plaatsvinden, waarin steeds een ander thema centraal staat, zoals: de huidige status van de agrarische sector in Nederland, financiering, ondernemerschap, innovatie en de toekomst van het bedrijf en de rol van de ondernemer. Tijdens deze bijeenkomsten staan zowel inhoud als vaardigheden centraal. De deelnemers worden begeleid door externe sprekers.
 
"Er komt veel op toekomstig agrarische ondernemers af. Ondernemen in de agrarische sector is complex en vergt durf, visie en de nodige investeringen. Het is daarom van belang dat agrarische ondernemers zich op verschillende competenties blijven ontwikkelen", zegt Paul Bosch, senior agrarisch bedrijfsadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs. "Om jonge ondernemers hiermee te helpen, zijn we dit initiatief samen met BAJK gestart. Wij willen de ondernemers handvatten bieden om zich richting de toekomst te ontwikkelen om zo een succesvolle agrarische onderneming te kunnen besturen."
 
"De maatschappij, overheid, bedrijven en ondernemers blijven zich continu ontwikkelen. Jonge ondernemers moeten inspelen op deze ontwikkelingen. Zij kunnen en gaan in de toekomst het verschil maken", zegt Rolf Beex, bestuurder en penningmeester bij BAJK. "BAJK wil haar leden zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Om dit mogelijk te maken is BAJK onder andere deze samenwerking met ABAB Accountants en Adviseurs gestart. Op deze manier kunnen we elkaars krachten bundelen."

Gerelateerde artikelen