Jaareditie 2015 van RJ-bundel en RJk-bundel

Momenteel is een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement waarmee het jaarrekeningenrecht zal worden aangepast en deze wetswijziging is beoogd in werking te treden per 1 januari 2016. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) laat weten dat de wetswijziging wordt verwerkt in de jaaredities van de RJ-bundel en RJk-bundel.

De jaaredities van de RJ-bundel en RJk-bundel verschijnen normaliter in de maand september. De komende jaareditie 2015 zal van toepassing zal zijn op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

‘Er is momenteel echter een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement waarmee het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) zal worden aangepast en deze wetswijziging is beoogd in werking te treden per 1 januari 2016. De RJ zal de komende wetswijziging verwerken in jaareditie 2015. Dit proces kan pas worden afgerond zodra het parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel en daarbij behorende wijzigingen in Besluiten (zoals Besluit Modellen Jaarrekening) bekend zijn,’ aldus de RJ.

Gerelateerde artikelen