‘Aanzienlijk deel accountants ziet geen noodzaak tot verandering’

Een aanzienlijk deel van de accountants ziet geen noodzaak tot verandering. Dit terwijl de sector er in het algemeen van overtuigd is dat accountants moeten veranderen willen ze blijven bestaan. Dat blijkt uit de accountantsscan van softwarebedrijf AFAS, waaraan ruim duizend accountants hebben meegewerkt.

Ruim een derde van de accountants geeft aan sinds de opleiding meer de diepte te zijn ingegaan op hun vakgebied, in plaats van dat ze zich hebben ontwikkeld op aanpalende terreinen. ‘Dat is opvallend. Terwijl de hele sector druk bezig is met het ontwikkelen van diensten naast de pure accountancy, zoals advies en real-time monitoring, richt een aanzienlijk deel van de beroepsgroep zich nog op het oorspronkelijke vak’, zegt Mohamed Amri, Manager Productmanagement bij AFAS Software. Eerder bleek uit de accountantsscan dat het grootste deel van de beroepsgroep verwacht dat er snel een einde komt aan het uurtje-factuurtje-model

Diepgang en focus

Een substantieel deel van de accountants (15 procent) ziet in de cijfers geen aanleiding om op verschillende terreinen voor de klant aan de slag te gaan. Ze geven aan telkens op dezelfde dingen te hameren. Dit terwijl de meeste accountants aangeven de data van klanten juist aan te grijpen voor aanvullende diensten. ‘Deze strategie is niet per definitie slecht te noemen’, aldus Amri. ‘In de toekomst zal er nog steeds een rol zijn weggelegd voor de traditionele accountant. Alleen zal die rol aanmerkelijk kleiner zijn.’ Diepgang en focus lijkt daarbij wel een essentiële voorwaarde te zijn. Een op de tien accountants geeft aan deze twee zaken hoog in het vaandel te hebben staan. 

Verandering valt mee

Waar het overgrote deel van de sector ervan overtuigd is te moeten veranderen door zijn dienstverlening te verbreden, denkt ruim 15 procent dat er niet zoveel verandert in de sector. Volgens hen blijft de kern van het vak hetzelfde. Amri: ‘De toekomst moet uitwijzen welk deel van de sector het bij het juiste eind heeft. Een ding is zeker: de accountantswereld is volop in beweging.’

Gerelateerde artikelen