Aantal werkenden neemt verder toe in 2019

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen.

In mei waren er in totaal 8,9 miljoen werkenden in Nederland, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3000 per maand en kwam in mei uit op 302.000. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Overigens waren er in mei zo'n 2000 werklozen meer dan een maand eerder. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn.

In totaal waren er 4,1 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind mei 251.000 lopende ww-uitkeringen. Dat is 7000 minder dan in april, een daling van 2,6 procent. Het aantal lopende ww-uitkeringen daalde in alle sectoren, waarbij de bouw de grootste daling kende ten opzichte van een jaar terug. Ook in de sector zorg en welzijn nam het aantal ww-uitkeringen fors af.

Gerelateerde artikelen