Aantal vaste banen neemt in rap tempo toe

Het aantal vaste banen in Nederland is afgelopen kwartaal sterk gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn jongste cijfers over de arbeidsmarkt. Ook het aantal mensen met uitzicht op vast werk nam duidelijk toe.

Het aantal werkenden is ten opzichte van het derde kwartaal van 2016 met 177.000 toegenomen. Het leeuwendeel betrof nog altijd flexbanen, maar ook het aantal vaste banen nam met 57.000 toe. Dat is de sterkste groei sinds 2009. Nog eens 77.000 mensen gingen aan de slag op een jaarcontract, met uitzicht op vast werk.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen sprak van een “opvallend sterke groei'' van het aantal vaste banen. Hij denkt dat de krappere arbeidsmarkt daarbij een belangrijke rol speelt. “Steeds meer werkgevers geven aan dat zij moeilijk aan de juiste mensen kunnen komen.''

Vergeleken met het tweede kwartaal nam het aantal banen met 51.000 toe. Nederland telt nu bij elkaar 10,2 miljoen arbeidsplaatsen, het hoogste aantal ooit. Het aantal vacatures nam ook licht toe, naar 213.000.

De werkloosheid daalde voor het veertiende kwartaal op rij en kwam uit op 4,7 procent, van 4,9 procent in het tweede kwartaal. Er zijn nu 428.000 werklozen, waardoor er voor iedere vacature twee werklozen zijn. Op het dieptepunt van de crisis waren dat er zeven.