Aantal vacatures gaat de komende jaren verder oplopen

Ondanks tijdelijke ontspanning blijft personeelsgebrek een kopzorg.

Het aandeel ondernemers dat aangeeft belemmerd te worden door een tekort aan arbeidskrachten nam voor het zesde kwartaal op rij af, maar het personeelstekort geldt nog altijd als belangrijkste belemmering. 

Dat meldt arbeidsmarktspecialist Intelligence Group. Ruim één op de drie ondernemers kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Dit aandeel is relatief hoog. Ter illustratie: ook in de periode voor corona was er al sprake van een krappe arbeidsmarkt. In 2018 en 2019 lag het aandeel echter nog onder de dertig procent.

De krapte op de arbeidsmarkt is dus ondanks de afname nog steeds erg groot. Het aantal vacatures vertoont de laatste twee jaar weliswaar een dalende trend, maar in het afgelopen jaar plaatsten werkgevers alsnog ruim 1,4 miljoen nieuwe vacatures. 

Bij een licht oplopende werkloosheid zorgt dit voor iets minder spanning op de arbeidsmarkt. 

De werkloosheid blijft naar verwachting laag – onder de vier procent. Daarmee houdt de krapte op de arbeidsmarkt aan. Gegeven de verwachtingen van het CPB blijft ook het aantal vacatures in 2024 en 2025 hoog. Op basis van het prognosemodel van Intelligence Group ruim boven de 1,4 miljoen in beide jaren.

Lees ook: Transitie naar datagedreven controleren vereist nieuwe skillset accountant