Aantal startende ondernemingen sterk toegenomen

Het aantal startende ondernemingen nam in het derde kwartaal van 2017 sterk toe. Vooral de maanden juli en augustus van 2017 lieten een toename van 10% van het aantal starters zien ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar.

Het aantal starters ligt in het derde kwartaal van 2017 uiteindelijk 6% hoger dan in het derde kwartaal van 2016, toen waren er 41.108 starters tegen 43.469 nu. Het aantal faillissementen daalt in de afgelopen drie kwartalen met 20%. Dat blijkt uit de KvK-Bedrijvendynamiek over de eerste drie kwartalen van 2017, die vandaag verschijnt.

Het totaal aantal ondernemingen in Nederland nam in de eerste drie kwartalen van 2017 met 3.1% toe tot 1.801.965. In dezelfde periode vorig jaar was de toename van het aantal ondernemingen 2,4%. De sterke groei van het aantal ondernemingen in het derde kwartaal wordt ook veroorzaakt door de afname van het aantal stoppende ondernemingen in het derde kwartaal. Het ligt met 22.296 stoppers in het derde kwartaal van 2017 op het laagste niveau sinds 2012 in het derde kwartaal. Toen stopten 20.441 ondernemingen.

Zzp’ers

In de eerste negen maanden van 2017 is het aantal zzp’ers toegenomen met 33.994 (+4%) tot 916.688. Die groei vindt vooral plaats in het derde kwartaal. In het afgelopen kwartaal startten 9% meer zzp’ers dan in dezelfde periode vorig jaar: toen waren er 24.084 starters tegen 26.220 in het afgelopen kwartaal.

Ook het aantal parttime zzp’ers groeit in de eerste drie kwartalen van 2017 sterk. Het aantal neemt met 6% (12.727) toe tot 231.806. Vooral in het derde kwartaal van 2017 is er sprake van een sterke groei. Er startten 11% meer parttime zzp’ers in het derde kwartaal van 2017 dan in het derde kwartaal een jaar eerder: 8.318 dit jaar tegen 7.464 vorig jaar. Parttime zzp’ers zijn ondernemers die bij hun inschrijving hebben aangegeven dat ze minder dan 15 uur per week aan hun ondernemerschap besteden en geen personeel in dienst hebben.

Sectoren

Relatief is de groei van het aantal starters in de sector Energie, water en milieu het grootst in de eerste drie kwartalen van 2017 ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar: 16%. Een opvallende groeier bij de starters in deze sector is de activiteit Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht. Het aantal starters in deze activiteit verdubbelt bijna (+94%): van 78 naar 151. Verder doen de activiteiten Afvalbeheer (+20%, van 127 naar 153 starters) en Windenergie (+18%, van 56 naar 66 starters) het goed. Per saldo groeit het aantal bedrijven in de sector Energie, water en milieu in de eerste negen maanden van 6.272 naar 6.591 bedrijven; een groei van 5%.

De sector Bouw groeit het hardst in absolute aantallen starters. In de eerste drie kwartalen van 2017 zijn 14.498 bedrijven gestart in de sector Bouw (14% meer dan in de eerste drie kwartalen van 2016). De groei zit vooral in de activiteiten Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (+9%, van 5.861 naar 6.383) en Bouwtimmeren (+31%, van 853 naar 1.120). Zuid-Holland en Zeeland kennen relatief de grootste toename (meer dan 20%) van het aantal starters in de bouw. Overijssel scoort relatief laag met een toename van 5% van het aantal starters. In de afgelopen negen maanden groeide de sector Bouw per saldo met 4% tot 184.266 ondernemingen. Het aantal starters in de sector Gezondheid neemt weliswaar met 1% af (van 13.460 naar 13.304). Maar binnen deze sector groeide gedurende de eerste drie kwartalen van 2017 het aantal starters in de thuiszorg met 2.222. Dat is een toename van 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verder is er een ruime verdubbeling van het aantal starters in de eerste negen maanden van 2017 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in de activiteit Preventieve gezondheidszorg (geen arbo-begeleiding): het aantal starters groeit met 153% van 151 naar 382.

De sector Overig staat met 9% op de derde plaats bij de relatieve toename van het aantal starters in de eerste drie kwartalen van 2017 ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2016. Activiteiten die daar met name voor zorgen zijn: Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (+20%, van 2.131 naar 2.566 starters), Overig sport- en recreatieonderwijs (+7%, van 2.590 naar 2.775 starters). Opvallend binnen deze sector zijn de Dansscholen. In deze activiteit werd in de eerste drie kwartalen van 2017 13% meer gestart (van 235 naar 266). Vooral in Zeeland neemt het aantal starters in de sector Overig sterk toe (+25% van 93 naar 116 starters). Limburg blijft wat achter en heeft een daling van het aantal starters in deze sector (-7% van 408 naar 378).

Provincies

De groei van het aantal ondernemingen in Nederland is in alle provincies zichtbaar. De grootste groei over de eerste negen maanden van 2017 is te zien in de provincies Noord- en Zuid-Holland (4%). De groei is het geringst in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland (2%).

Faillietverklaringen

Het aantal faillietverklaringen is in de eerste drie kwartalen van 2017 20% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het daalde van 3.002 in 2016 naar 2.406 in de eerste drie kwartalen van 2017. Het aantal nevenvestigingen (filialen), dat mede getroffen wordt door de faillietverklaring van de hoofdvestiging, daalt van 1.601 in de eerste drie kwartalen van 2016 naar 540 in de eerste drie kwartalen van 2017. Dit is een daling van 66%. De afname van deze getroffen nevenvestigingen in deze periode zit met name in de Detailhandel (-68%, van 1.295 naar 414), Gezondheid (-83%, van 77 naar 13) en Horeca (-88%, van 136 naar 16).

Gerelateerde artikelen