Aantal startende ondernemers blijft toenemen

Het aantal mensen dat voor zichzelf begint blijft toenemen. ING rekende vrijdag voor dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 39.000 starters zijn bijgekomen. Dit komt neer op een toename van 8%. Het is voor het vierde kwartaal op rij dat het aantal zelfstandigen groeit, aldus de bank.

De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar de aanwas van zelfstandige taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Noord-Holland heeft met 203 starters per 10.000 personen de hoogste startersquote in Nederland. Vrijwel alle provincies zijn ondernemender dan vijf jaar geleden, met uitzondering van Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk als gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren, zal dit ook zijn weerslag hebben op het aantal starters.
 
Fors meer zelfstandige taxichauffeurs in het eerste kwartaal

In de eerste drie maanden van 2016 zijn bijna 39.000 personen voor zichzelf begonnen. Het aantal starters groeit daarmee voor het vierde kwartaal op rij. De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar het aantal inschrijvingen van taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Dit komt door een vereenvoudiging van de taxiwet sinds 1 januari j.l. en de toenemende populariteit van het digitale taxibedrijf Uber, dat met zelfstandige ondernemers werkt.
 
Meeste provincies zijn ondernemender dan vijf jaar geleden

Noord-Holland heeft met 203 de hoogste startersquote in Nederland. Dit houdt in dat er 203 starters zijn per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking. Daarmee zit de provincie ver boven het gemiddelde in Nederland (156). Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn bijna alle provincies ondernemender geworden, met uitzondering van Utrecht, Limburg en Noord-Brabant.
 
Impact nieuwe wet DBA op ontwikkeling van het aantal starters

De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk. In principe is de verwachting dat het aantal starters ook de komende jaren op hoog niveau blijft. Dit komt onder meer door een structureel veranderende arbeidsmarkt, waarbij bedrijven behoefte hebben aan meer flexibiliteit. Bedrijven werken daardoor eerder samen met uitzendkrachten en zzp’ers dan dat ze vast personeel aannemen. Het is echter nog onduidelijk wat voor impact de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) hierop heeft. Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren, zal dat zeker gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het aantal starters, aangezien een meerderheid van de starters zzp’er is.

• ING – Vooruitzicht Starters

Gerelateerde artikelen