Aantal bedrijven in Nederland gegroeid 

Nederland telde in 2018 meer ondernemingen dan het jaar ervoor. De groei komt voornamelijk op het conto van zzp'ers. Ook kwamen er iets meer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij, meldt de Kamer van Koophandel.

In totaal gaat het om ruim 1,9 miljoen ondernemingen. Dat zijn er 82.000 meer dan in 2017. Tegelijkertijd daalde het aantal faillissementen met 2 procent tot 3067.

Onder zelfstandigen zonder personeel is het verloop groot. Vorig jaar startten 168.000 mensen een eenmanszaak, maar daar staan 90.000 mensen tegenover die stopten als zzp'er. Het aantal mkb'ers groeide met 600 tot een totaal van 442.529 bedrijven. Vooral in de energiesector, de bouw, en de zorg was er een opvallende groei van het aantal bedrijven.

Waar het aantal bedrijven steeg, bleef de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers onveranderd. Van alle ondernemers is 36 procent vrouw.

Onder starters zijn ondernemers die niet in Nederland zijn geboren bovengemiddeld vertegenwoordigd. Van alle in 2018 opgerichte bedrijven, ging het in 23 procent om een ondernemer die buiten Nederland is geboren. Daarbij spannen Polen de kroon, gevolgd door Turken en Surinamers.