Aandeelhouders Macintosh akkoord met benoeming KPMG

Met ingang van boekjaar 2016 wordt KPMG de nieuwe controlerend accountant van Macintosh, het moederbedrijf van ketens als Scapino, Manfield en Dolcis. De aandeelhouders gingen daarmee akkoord tijdens de algemene vergadering op 30 april.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2012 werd Ernst & Young Accountants LLP (her)benoemd als externe accountant van Macintosh voor een periode van 4 jaar (tot en met boekjaar 2015).

Conform mededeling tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2014 hebben Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur het selectieproces naar een nieuwe accountantsorganisatie in 2014 in gang gezet.

Vier accountantsfirma’s werden uitgenodigd en hebben een voorstel ingediend. Op grond daarvan werden twee accountantsfirma’s geselecteerd waarmee nadere gesprekken en informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden. De Raad van Bestuur en de Audit Commissie hebben vervolgens de Raad van Commissarissen geadviseerd om KPMG Accountants NV voor te dragen.  De Raad van Commissarissen onderschreef dit advies en stelde aan de aandeelhouders voor om KPMG Accountants N.V. met ingang van het boekjaar 2016 voor een termijn van 4 jaar, dus tot en met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019, tot externe accountant te benoemen.

Gerelateerde artikelen