AA niet verantwoordelijk voor advies kantoorgenoot

Een accountant is niet verantwoordelijk voor een advies van een kantoorgenoot, ook niet wanneer hij achteraf ontdekt dat dit advies mogelijk verkeerd is. Dat blijkt uit een uitspraak van de Accountantskamer van afgelopen maandag.

Zaaknr. 19/471

Wij schreven eerder over deze zaak: https://accountantweek.nl/artikel/aa-verantwoordelijk-voor-verkeerd-advies-kantoorgenoot/

Deze zaak was aanhangig gemaakt door de eigenaar van een administratiekantoor. De man bleek onlangs gescheiden. Zijn (ex)-vrouw schakelde daarbij een accountantskantoor in – de twee waren getrouwd in gemeenschap van goederen; zij wilde weten wat het administratiekantoor van haar man waard was.

De opdracht belandde op het bordje van een van de medewerkers van het kantoor, een Register Belastingadviseur (RB). Deze fiscalist kwam met een advies. Volgens klager sloeg de RB de plank daarbij volledig mis. In plaats van de brutowinst minus het ondernemersloon had hij de omzet van het administratiekantoor minus het ondernemersloon als basis gekozen – een ‘zeer ongebruikelijke methode’, aldus klager. Dat pakte voor de ondernemer negatief uit.

Tijdens de echtscheidingsprocedure baseerde de advocaat van de vrouw zich op dit advies. Klager zag zich hierop naar eigen zeggen genoodzaakt zelf een andere accountant in te schakelen. Die schatte de waarde van zijn bedrijf tussen de 10 en 40 duizend euro lager in. Klager heeft door dit in zijn ogen verkeerde advies naar eigen zeggen veel extra kosten moeten maken. Hij houdt de accountant – een AA – en eigenaar van het kantoor daarvoor verantwoordelijk.

Een redenering waarin de AA zich duidelijk niet kon vinden. Volgens de accountant heeft hij zich inhoudelijk niet met het advies bemoeit. Pas nadat klager bij het kantoor een klacht had ingediend, is hij zich erin gaan verdiepen. Op dat moment had de AA moeten ingrijpen, meende de klager.

De Accountantskamer oordeelt anders. Volgens de tuchtrechters is het vaste jurisprudentie dat een accountant alleen tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor eigen handelen of nalaten, ‘tenzij de accountant als vaktechnisch verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten van een ander’. Bovendien valt de RB zelf onder een ander tuchtcollege, de Raad van Tucht van de Vereniging Register Belastingadviseurs.

Het feit dat het betrokken kantoor zich enkel een accountantskantoor mag noemen omdat de AA daar werkzaam is, maakt hem volgens het vonnis niet verantwoordelijk voor het handelen van de RB.
Voor het feit dat de accountant achteraf van het advies en de bezwaren daartegen op de hoogte is gebracht geldt volgens de uitspraak hetzelfde.

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle

 

Gerelateerde artikelen