AA ‘hield rug recht’ na zware druk om jaarrekening goed te keuren

Klachten tegen accountants over jaarrekeningen gaan meestal over vermeend onterecht afgegeven goedkeuring, nu lag er een omgekeerde zaak voor bij de Accountantskamer. Een AA heeft volgens zichzelf op goede gronden een oordeelonthouding gegeven over de jaarrekening van een onderneming. ‘Er is grote druk op me uitgeoefend om alsnog met een goedkeuring te komen, maar ik heb mijn rug recht gehouden’, zei de aangeklaagde accountant.
Onthutsend
De klager is een wereldwijde distributeur van auto- en motoronderdelen in de sector ‘sport en leisure’. Al sinds jaar en dag, sinds 1975, is het kantoor van beklaagde de controlerend accountant. Nooit een vuiltje aan de lucht, totdat de betrokken AA namens dat kantoor met zijn team de controle over het jaar 2012 uitvoerde. Begin dit jaar kwam deze met de voor de klant onthutsende mededeling dat hij zich van een oordeel zal onthouden. En dat, terwijl het systeem van administratie en beheersing hetzelfde was als in voorgaande jaren, en er toen nooit twijfels waren.
17.000 artikelen 
De AA stuitte op een aantal omstandigheden die de toets van zijn kritiek niet konden doorstaan. Zo kon hij, na een uitgevoerde steekpoef in het magazijn, geen accuraat beeld krijgen van de voorraad op de balansdatum. Van 17.000 artikelen zijn bijna 400 dossiers gecontroleerd.  Daarbij vond het accountantskantoor en afwijking ‘van materiële aard’, zowel qua aantallen als qua factuurwaarde, zoals die op de balans zijn terechtgekomen.
Dubieuze vordering
Een ander risico. Er stond op de jaarrekening  een oude, grote, vordering genoteerd van een vestiging in Frankrijk.  ‘Betrokkene heeft niet kunnen vaststellen dat de Franse vennootschap binnen de gangbare termijnen in staat is de vordering terug te betalen’, voerde de advocaat namens de beklaagde aan. Ook was die vordering niet zichtbaar in de jaarrekening van de Fransen. 
Cash geld
En dan speelt een kwestie omtrent de integriteit van bestuurders, omdat er grote bedragen contant werden gecasht van een Tsjechische partij, zonder dat daarvan melding is gemaakt als ongebruikelijke transactie. Bij elkaar ging het in 2012 om 3,5 ton. ‘Zo ging het al jaren, nooit een probleem geweest’, reageerde de advocaat namens de klager. Vanwege het debiteurenrisico geeft het bedrijf de bestelde goederen pas af, als er betaald is. Telebankieren was nog niet zo gebruikelijk.

Ondeugdelijk
In het algemeen vindt de klager dat de oordeelsonthouding gebaseerd is op ondeugdelijke gronden. De accountant heeft naar zijn mening niet extra gecontroleerd, doorgevraagd, de materiële verschillen gekwantificeerd en gemotiveerd en niet voldoende gemotiveerd. Het gaat hem niet om een goedkeuring af te dwingen ‘maar om een juiste verklaring te krijgen’.

Werkwijze getoetst
De beklaagde houdt eraan vast; de afgegeven verklaring is de enige juiste, ondanks de dreiging van een schadeclaim, waarmee zijn voormalige cliënt op kantoor verscheen. ‘Die druk hebben we weerstaan, en een gezonde, professioneel kritische houding aangenomen. Werkzaamheden met elkaar geëvalueerd en laten toetsen bij oa het bureau vaktechniek van het NBA’, luidde zijn laatste woord. Hij ziet dit soort klaagschrift als reputatieschade, terwijl hij juist de regels heeft nageleefd.
Uitspraak over ongeveer tien weken.   
 
Zaaknummer: 14/1154
Petra van Walraven / JPZ
Gerelateerde artikelen