A Guide to Cyber-risk

De steeds toenemende interconnectiviteit, gekoppeld aan globalisering en de ‘commercialisering’ van cybercrime, inmiddels een bloeiende bedrijfstak, vergroot de kwetsbaarheid van organisaties – op ongekende schaal.
Volgens verzekeraar Allianz ligt een van de grootste risico’s in de (bescherming van) data privacy. Overal in de wereld worden wetten aangescherpt en boetes verhoogd, ook voor ‘verwijtbare onachtzaamheid’. Meldingsplichten worden overal van kracht, en de wetgeving van landen als de VS, Hong Kong, Singapore en Australië zijn al uitgebreid en aangepast, terwijl onze EU discussieert over ‘pan-Europese’ richtlijnen voor/en wetgeving. Ook hier ligt bijvoorbeeld de eis van country-by-country rapportage in het verschiet. 
 
Maar het gaat al lang niet meer alleen om diefstal van klantgegevens. Er liggen veel grotere gevaren op de loer, die kunnen zorgen voor extreem kostbare onderbreking van de bedrijfsactiviteiten. De gevolgen van dat soort cyber-attacks, bijvoorbeeld tegen industrial control systems (ICS) worden breed onderschat. Denk aan het VUMC deze week: tientallen miljoenen schade. 
A Guide to Cyber Risk beschrijft de mondiale trends in cybercrime, en inventariseert de risico’s met de meeste impact voor het bedrijfsleven en de maatschappij.  Dat rapport, en veel meer informatie over nieuwe en oude risico’s leest u via deze pagina, geheel gewijd aan cyber-crime en aaanpalende belangwekkende risico’s. 
Gerelateerde artikelen