7 IT-trends voor 2018

Het duurt nog even voordat het jaar voorbij is, maar telecomaanbieder Verizon weet nu al wat de 7 belangrijkste IT-trends worden die in 2018 'die de transformatie van zakelijke IT-omgevingen een boost zullen geven'.

De 7 trends op een rij:

1. SDN neemt een hoge vlucht. Overal ter wereld zijn software defined networking (SDN)-omgevingen in productie genomen. Bedrijven beginnen nu te ontdekken wat ze werkelijk kunnen doen met de beveiliging, veerkracht en flexibiliteit van gevirtualiseerde netwerkservices. De volgende grote innovatie omvat applicatiebewuste netwerken. Deze beheren de prestaties, functionaliteit en beveiliging van applicaties op zodanige wijze dat de beschikbare bandbreedte optimaal wordt benut. 

2. Beveiliging wordt ingebakken. Op beveiligingsgebied zal er in 2018 een aardverschuiving optreden. De beveiliging zal in platforms worden ingebouwd en de complete bedrijfsvoering ondersteunen. We hebben het dan over een integraal beheerde beveiligingsinfrastructuur voor het netwerk, voor developers en voor applicaties. In het huidige bedreigingslandschap gebeurt alles op wereldwijde schaal. Openheid en de uitwisseling van informatie om criminelen in de digitale en fysieke wereld te bestrijden zullen uitgroeien tot de norm. Als gevolg van deze aardverschuiving is het van cruciaal belang om de effectiviteit van de beveiliging te meten. Dit maakt het mogelijk om cyberrisico’s op te nemen in elke evaluatie van de bedrijfsrisico’s. Het meetbaar maken van het volwassenheidsniveau van de beveiligingsprocedures en -mechanismen zal niet alleen bijdragen aan effectief risicobeheer. Het maakt het ook mogelijk om de return on investment (ROI) voor de beveiliging aan te tonen. Dit is van cruciaal belang voor de besluitvorming door de directie.

3. Digitale samenwerking wordt de norm. Slimme organisaties hebben de afgelopen jaren hun verouderde PBX ingeruild voor een IP-gebaseerd telefoniesysteem. 2018 wordt het jaar waarin digitale technologieën werkelijk voor een transformatie zullen zorgen van de samenwerking op de werkplek. Werknemers verwachten snel, eenvoudig en probleemloos hun kalender te kunnen inzien, documenten uit te kunnen wisselen en gesprekken te kunnen plannen via uiteenlopende platforms. De focus komt daarom te liggen op het verlenen van toegang via meerdere kanalen om zowel de gebruikservaring als de productiviteit te verbeteren. 

4. Kunstmatige intelligentie en robotica drukken hun stempel op het Internet of Things. Het IoT gaat in 2018 deel uitmaken van de zakelijke infrastructuur. De uitdaging wordt om het beheer van IoT-apparaten in de infrastructuur te integreren op een manier die de organisatie niet boven het hoofd groeit. Dit is waar kunstmatige intelligentie en robotica om de hoek komen kijken: deze technologieën zullen bijdragen aan goedkope en efficiënte automatisering van beheerde IoT-implementaties.

5. Mensen nemen de regie over de digitale ervaring in handen. In 2018 vragen bedrijven toestemming aan consumenten en andere gebruikers voor het gebruik van hun data. Mensen worden zich steeds bewuster van die data en daardoor kieskeuriger in de organisaties waaraan zij informatie verstrekken. Bedrijven moeten op een bewuste manier met de gegevens van klanten omgaan. Als ze hen niet om toestemming vragen, lopen ze achter de feiten aan. Gebruikers die deze toestemming verlenen, verwachten een hechtere band met bedrijven aan te gaan via mobiele, veilige en eenvoudige interacties. Bedrijven die in deze behoefte voorzien zullen zich van hun concurrenten weten te onderscheiden.

6. Interoperabiliteit wordt een prioriteit voor de openbare veiligheid. In 2017 was er over de hele wereld sprake van een groot aantal terroristische aanslagen en natuurrampen. Naadloze en veilige verbindingen via snel toegankelijke netwerken, en met name netwerken voor noodhulpdiensten, staan in 2018 hoog op de agenda, zeker in de Verenigde Staten met FirstNet. Interoperabiliteit biedt bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de openbare veiligheid meer keuzevrijheid qua netwerken en IT-diensten. Het bevordert de innovatie door middel van marktwerking en draagt bij aan kostenbesparingen. En belangrijker nog: interoperabiliteit zal noodhulpdiensten in staat stellen om in geval van calamiteiten in contact te blijven met de autoriteiten en burgers.

7. Het uiteindelijke doel is eenvoud. Naarmate de wereld complexer wordt, wordt het steeds belangrijker om kern- van bijtaken te onderscheiden. Succesvolle bedrijven richten hun focus op het realiseren van de strategische doelstellingen en besteden bijtaken uit aan strategische partners. 

"Veel van de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren — software defined networking (SDN), het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie, om er slechts een paar te noemen — hebben inmiddels de mainstream bereikt",  besluit Verizon. "2018 wordt het jaar waarin de aandacht verschuift naar wat organisaties met deze technologie doen."

Gerelateerde artikelen