Meer duidelijkheid over duurzaamheidsrapportage

Rapportageverplichting

De Europese Commissie heeft de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd, waarin de Double Materiality Assessment (DMA) centraal staat voor duurzaamheidsrapportage. Deze nieuwe standaarden verplichten bedrijven om zowel de impact van duurzaamheidsfactoren op het bedrijf als de impact van het bedrijf op milieu en maatschappij te beoordelen en hierover te rapporteren.

  • ESRD biedt een momentopname 
  • In sommige gevallen zijn bedrijfsspecifieke rapportages nodig

De ESRS schrijven een gestructureerd proces voor dat materiële duurzaamheidsimpacts, -risico’s en -kansen identificeert en beoordeeld. In de praktijk betekent dit dat bedrijven algemene toelichtingen moeten geven over de materiële onderwerpen die uit deze beoordeling naar voren komen.

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) worden beschouwd als de nieuwe norm voor duurzaamheidsrapportage in Europa. Deze standaarden zijn ontworpen om bedrijven te helpen transparanter te zijn over hun impact op het milieu, sociale kwesties en governance, zo stelde PWC. Het ESRS bestaat uit 12 standaarden, waaronder twee horizontale standaarden en tien thematische standaarden. Deze normen bevatten gedetailleerde en gestandaardiseerde informatievereisten voor bedrijven om te rapporteren over milieu-, sociale en bestuurskwesties. ESRS ondersteunt de richtlijn voor duurzaamheidsrapportage over bedrijven (CSRD) en heeft tot doel duurzaamheidsrapportage op één lijn te brengen met financiële rapportage.

Altijd een klimaatparagraaf

Voor niet-materiële onderwerpen kunnen toelichtingen worden weggelaten, met uitzondering van klimaatverandering waarvoor altijd een gedetailleerde toelichting vereist is. De rapportagevereisten mogen overigens ‘proportioneel zijn aan de omvang en capaciteit van bedrijven’. Dat wil zeggen dat grote bedrijven doorgaans intensiever moeten rapporteren dan kleinere bedrijven. [Blog gaat verder na de advertentie voor Leadership in Finance 2024] 

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op Leadership in Finance Summit 2024. Op 7 november gaan 300 CFO’s, financieel directeuren en corporate controllers met experts in gesprek over hoe AI de rol van finance leaders herdefinieert.

Toelichting op maat

De materiality assessment biedt inzichten voor toekomstige sectorspecifieke standaarden. Dat wil zeggen dat een duurzaamheidsonderwerp dat impact heeft op bedrijf en bedrijfsactiviteiten impact hebben op duurzaamheid buiten de bedrijfsactiviteiten– een aanvullende toelichting in de rapportage moet krijgen. Daarmee moet worden voorkomen dat mogelijk lacunes in de rapportageverplichtingen kunnen leiden tot onvoldoende informatieverschaffing. Een bedrijf zal op basis van de materiality assessment aanvullende entiteit-specifieke toelichtingen moeten geven.

Momentopname 

Overigens is het belangrijk om te stellen dat ESRS eisen aan rapportage stelt maar niet aan gedrag of acties van bedrijven. De regels bieden inzicht in de vorm van een momentopname die de standpunten en prestaties van een bedrijf weergeeft, vergelijkbaar met financiële jaarverslaggeving. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Gerelateerde artikelen