3 factoren die meest bijdragen aan kwaliteit wettelijke controles

De bijdrage van houding, gedrag en cultuur aan de kwaliteitsgerichtheid van het controleteam.

Voorbeeldgedrag van leidinggevenden, tijd voor reflectie en portfoliomanagement zijn drie belangrijke factoren die bijdragen aan de kwaliteit van wettelijke accountantscontroles. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder medewerkers, managers en partners van de Big 4-accountantsorganisaties.

Accountantsorganisaties werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun wettelijke controles. Het is de ambitie dat dit vanaf 2020 duurzaam op orde is. Met de inzichten uit het onderzoek heeft de AFM handvatten ontwikkeld die accountantsorganisaties daarbij helpen.

Met handvatten gericht aan de slag
“Met de handvatten kunnen accountantsorganisaties gericht werken aan de kwaliteitsgerichtheid van hun controleteams”, aldus Ruud de Hollander, hoofd Kwaliteit accountantscontrole en verslaggeving van de AFM. “Zij kunnen de belangrijkste factoren die hieraan bijdragen vergelijken met hoe hun organisatie deze nu toepast. Zo kunnen zij bepalen welke aanpassingen bijdragen aan hun kwaliteitsgerichtheid én volgen wat het effect hiervan is op het oordeel van medewerkers over kwaliteit.”

De handvaten zijn hier te vinden.

Tien factoren kansrijk voor verbetering
De AFM heeft de bijdrage van ruim twintig factoren aan de kwaliteitsgerichtheid van controleteams van accountantsorganisaties inzichtelijk gemaakt door middel van deskresearch, interviews en vragenlijsten, waarbij respondenten hun eigen oordeel gaven over de kwaliteitsgerichtheid. Tien factoren blijken hierbij belangrijk. Zij vormen knoppen waar accountantsorganisaties aan kunnen draaien om de kwaliteitsgerichtheid van hun controleteams (verder) te verhogen. Dat zijn bijvoorbeeld tijdige informatiedeling in het controleteam, het elkaar onderling kritisch (durven) aanspreken en tijd voor reflectie.

Meer tijd en middelen gewenst om kwaliteit te verbeteren
Voor het onderzoek zijn bijna 1.200 medewerkers van de Big 4-accountantsorganisaties bevraagd, van junior stafleden tot directeuren en partners. Zij velden hun eigen oordeel over de geleverde kwaliteit. Zij onderstreepten daarbij veel belang te hechten aan het leveren van kwaliteit en dat hun organisaties vooruitgang boeken bij het verbeteren van de kwaliteitsgerichtheid van hun controleteams. Wel willen ze meer tijd en middelen om te doen wat zij nodig vinden om kwaliteit te leveren.

Nieuw onderzoek richt zich op uitvoering in de praktijk
De AFM voert binnenkort een nieuw onderzoek uit naar de voortgang van het verandertraject bij de Big 4- accountantsorganisaties. De AFM onderzoekt daarbij de bereikte resultaten van de kwaliteitsgerichte cultuur en de bijdrage van kwaliteitswaarborgen aan de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles.

Onderzoek naar gedrag en cultuur
De AFM doet veelvuldig onderzoek naar gedrag en cultuur binnen financiële ondernemingen. De cultuur binnen een organisatie heeft immers grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Bij dergelijke onderzoeken verkrijgt de toezichthouder beter inzicht in de factoren die gewenst gedrag belemmeren of stimuleren. Dat helpt de AFM om toezichtrisico’s in een vroeg stadium te signaleren.

Gerelateerde artikelen