2021 opnieuw recordjaar qua lage aantal faillissementen

De macro-economische vooruitzichten voor Nederland zijn positief.

Volgens kredietverzekeraar Coface lijkt 2021 het recordjaar 2020 te overtreffen wat betreft het lage aantal Nederlandse faillissementen. In de eerste vijf maanden van het jaar registreerde de kredietverzekeraar een totaal van 526 faillissementen. In 2020 werden ruim twee keer zo veel insolventies geregistreerd gedurende dezelfde periode (1122). Daarmee bereikt het aantal faillissementen het laagste punt sinds 1990. Met uitzondering van de autobranche, waar de getallen nagenoeg hetzelfde bleven, noteerden de overige sectoren een daling met dubbele cijfers.

Op basis van deze ontwikkeling, en andere positieve macro-economische vooruitzichten, handhaaft Coface de landenrisicobeoordeling voor de Nederlandse economie op niveau A2. Deze beoordeling wijst op een relatief lage kans op wanbetaling en is momenteel de beste landenrisicobeoordeling die wereldwijd door Coface wordt toegekend.

Vaccinaties en vakanties cruciaal
Christiane von Berg, econoom voor de regio Noord-Europa bij Coface, licht de beoordeling van Nederland verder toe: “Na de economische terugval in het eerste kwartaal van 2021, verwachten wij dat het huidige herstel momentum krijgt dankzij de heropening van de economie. Veel zal afhangen van de voortgang van de Nederlandse vaccinatiecampagne en het verloop van het vakantieseizoen, waarbij veel bezoekers uit de Nederlandse buurlanden worden verwacht.” 

“Wij voorspellen voor 2021 een BBP-groei van 2,9 procent”, vervolgt von Berg, ”gevolgd door een nog sterkere groei van 3,3 procent in 2022. De economie ligt echter nog vier procent onder het niveau van vóór de uitbraak van het coronavirus en er blijven onzekerheden bestaan omtrent het virus. Omdat de ontwikkeling van virusmutaties zich doorzet kunnen we niet met zekerheid zeggen of, en op welke manier, de Nederlandse regering zal ingrijpen indien de situatie verslechtert. Ook de beslissingen over mogelijke nieuwe lockdown-maatregelen in andere EU-landen zullen directe gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.”

Edwin Busio, directeur van Coface Nederland, vult aan: “De macro-economische vooruitzichten voor Nederland zijn goed en de sentimentsindicatoren zoals het producentenvertrouwen geven een vergelijkbaar positief beeld. Na de heropening van de economie is de bedrijvigheid snel en sterk op gang gekomen. Die ontwikkeling zien we met name terug in sectoren zoals de chemische industrie, de metaalsector en de textielindustrie, die relatief hard door de coronamaatregelen werden geraakt. Echter, we houden voor een aantal sectoren wel rekening met een inhaaleffect en onderkennen dat corona structurele gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor de detailhandel waar het belang van online alleen maar groter is geworden. De komende maanden verwachten we dus een dynamisch herstel, maar zodra de Nederlandse overheid de corona-gerelateerde steunmaatregelen afbouwt, zal blijken hoe robuust de economische groei is.”

Gerelateerde artikelen