1,5 biljoen dollar door handelsoorlog

Een wereldwijde escalatie van de handelsoorlog kan eind 2020 bijna 1,5 biljoen dollar aan handelsverlies opleveren. Het aantal faillissementen zal groeien eind 2019.

Een verlies van 1,5 biljoen staat gelijk aan twee jaar Nederlandse export. Onzekerheid over het handelsbeleid zal dit jaar naar verwachting leiden tot hogere bedrijfsfaillissementen, na bijna tien jaar van jaarlijkse dalingen. Mocht de handelsoorlog verder escaleren, dan zou de wereldhandel in het meest negatieve scenario tot stilstand kunnen komen, met een nog sterkere stijging van faillissementen tot gevolg. Momenteel gaat Atradius nog uit van een wereldwijde stijging van de faillissementen van 2 procent, waarbij de verwachting voor Nederland met 3 procent iets hoger ligt. ​​

Bedreigingen maar ook kansen Azië
De invoering van steeds strengere protectionistische maatregelen, met name tussen de Verenigde Staten en China, zal naar verwachting ook negatieve gevolgen hebben voor andere economieën, in het bijzonder voor de belangrijkste handelspartners van China. In landen zoals Japan, Taiwan, Vietnam en Zuid-Korea daalde de export naar China aan het begin van 2019 met maar liefst 10 tot 20 procent. Aan de andere kant wordt een deel van de handel van deze economieën van China naar de VS verlegd. Vietnam bijvoorbeeld ziet zijn export naar de VS dit jaar met 40 procent stijgen, waarbij de gunstige concurrentiepositie van bepaalde exportsectoren, zoals de textielsector, de export naar de VS een stimulans geeft. In Japan daarentegen zijn de mogelijkheden voor verlegging van de handel minder toereikend, aangezien de lokale productiekosten hoger liggen en de exportsector meer gericht is op goederen die zich hoger in de productieketen bevinden.

Bedrijven steeds kwetsbaarder
"Aangezien de onzekerheid over het handelsbeleid en handelsrelaties blijft, nemen de faillissementen toe. We verwachten dat de groei van de handel dit jaar zal vertragen tot slechts 2 procent, alvorens in 2020 licht te herstellen, en dat het aantal wereldwijde faillissementen dit jaar met 2 procent zal toenemen", aldus Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland. "Tegen deze achtergrond is het belangrijkste neerwaartse risico dat bedrijven steeds kwetsbaarder worden, vooral op het gebied van bedrijfsschulden. Daarom is het voor leveranciers die op krediet verkopen van het grootste belang om de kredietwaardigheid van hun afnemers nauwkeurig te beoordelen en daarbij gebruik te maken van de meest actuele kredietinformatie. Dit om ernstige cashflowproblemen te voorkomen die hun activiteiten zouden kunnen hinderen.” 

(bron: Atradius)

 

Gerelateerde artikelen