10 geboden voor succesvolle auditors

IIA formuleert een tiental nuttige adviezen voor auditors die bij willen blijven.
Interne audits spelen een nuttige rol  in de strijd die organisaties moeten voeren om te overleven in een omgeving, die steeds complexer en veranderlijker wordt door technologische ontwikkelingen en groeiende wereldwijde verbondenheid.  Zij geven idealiter noodzakelijk inzicht in operationele, zakelijke en strategische risico’s.  De interne auditfunctie is dan ook de laatste, die mag vertrouwen op oude kennis, oude protocollen en oude procedures.
 
Het Institute of Internal Auditors (IIA) publiceerde dinsdag jl. een nieuw rapport onder de tiitel Driving Success in a Changing World: 10 Imperatives for Internal Audit (te downloaden via na.theiia.org), dat (niet alleen) interne auditors de weg wijst uit de verwarrende kluwen van omgevingsfactoren, die auditors moeten (leren) ontwarren.
Die weg wordt gemarkeerd door 10 geboden: 
  1. Anticipeer op de behoeften van je stakeholders. Auditors communiceren niet (vaak) genoeg met andere stakeholders.
  2. Organiseer proactief risicomanagement. Veel te veel audit plans blijven (jaar na jaar) hetzelfde.
  3. Adviseer voortdurend directie, bestuur en audit commissie. Langs formele kanalen, maar ook in de wandelgangen.
  4. Wees niet laf in je adviezen en waarschuwingen. Ja-zeggers zijn er genoeg in de rest van de organisatie.
  5. Houd voortdurend de missie en doelstellingen van de organisatie voor ogen – die zijn leidend, niet je eigen doelstellingen, idealen en hangups.
  6. Identificeer, monitor, en begrijp nieuwe technologische uitdagingen en risico’s. Denk aan social media, cybersecurity en e-business. 
  7.  Gebruik en analyseer méér (big) data. De tijd van steekproeven is voorbij.
  8. Voldoen aan de geldende standaards is niet genoeg. Echte kwaliteit eist meer initiatief en inspanning.
  9. Investeer in je eigen ontwikkeling en groei. Je kunt altijd meer doen dan je werkgever je aanbiedt.
  10. Werf, motiveer, ondersteun en behoudt talentvolle medewerkers. De juiste mix van kennis en vaardigheden in je team is cruciaal.
Gerelateerde artikelen