Datagedreven Management Control – NBA Opleidingen

Hoe ontwikkel je een dynamisch besturingssysteem, dat flexibel omgaat met veranderingen en waarbij we blijven leren? Door te sturen op gedrag, per activiteit, op een datagedreven manier, worden medewerkers op de werkvloer in staat gesteld slagvaardig op te treden. Tijdens deze cursus krijg jij inzicht in dynamische sturing, vul je kennis aan.