AW – Bedrijfswaardering: methoden en technieken – bdwd

Voor veel financieel directeuren en DGA’s is de aan- of verkoop van een onderneming geen dagelijkse kost. Toch is het van belang dat ze waarderingsrapporten kritisch kunnen lezen en interpreteren. Adviseurs hanteren verschillende methoden en technieken om een bedrijf te waarderen. Tijdens deze cursus worden een aantal waarderingsmethodes besproken.